วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิธีคำนวนบีทียูเหมาะกับห้อง BTU (British Thermal Unit)

หน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อนหน่วยหนึ่ง (ซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากในระบบปรับอากาศ)สามารถเทียบได้กับหน่วยแคลรี่หรือหน่วยจูลในระบบสากล โดยที่ความร้อน 1 Btu คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์  มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮด์ สำหรับเครื่องปรับอากาศนั้นจะวัดกำลังความเย็นหรือความสามารถในการดึงความร้อน ( ถ่ายเทความร้อน ) ออกจากห้องปรับอากาศในหน่วยบีทียูต่อชั่วโมง ( Btu/h ) ซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยวัตต์ในระบบสากล เช่น เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียูต่อชั่วโมง หมายความว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้น มีความสามารถในการดึงความร้อน ออกจากห้องปรับอากาศ 12,000 บีทียู ภายในเวลา 1 ชั่วโมง แต่โดยทั่วไปในท้องตลาดมักใช้คำว่า บีทียู ต่อ ชั่วโมง ซึ่งเป็นการใช้ที่ผิดหลัก วิชาการแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป
ขนาดเครื่อง (BTU)ขนาดห้อง (ตารางเมตร)
ห้องปกติ
ห้องที่โดนแดด
9000
12-14 ตรม.
11-13 ตรม.
12000
16-20 ตรม.
14-18 ตรม.
18000
20-28 ตรม.
21-27 ตรม.
21000
28-35 ตรม.
25-32 ตรม.
24000
32-40 ตรม.
28-35 ตรม.
26000
35-44 ตรม.
30-39 ตรม.
30000
40-50 ตรม.
35-45 ตรม.
36000
48-60 ตรม.
42-54 ตรม.
40000
56-65 ตรม.
52-60 ตรม.
48000
64-80 ตรม.
56-72 ตรม.
60000
80-1000 ตรม.
70-90 ตรม.
700 = ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน
800 = ห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก

การคำนวน BTU
BTU = พื้นที่ห้อง(กว้างxยาว) x ตัวแปร
ตัวแปรแบ่งได้ 2 ประเภท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น